Beeldende kunst / Biënnale Istanbul

Don’t complain staat in grote, rode letters bij de ingang van de Istanbul Biënnale. Eronder de serie tekeningen Waiting for the revolution van Sanja Ivekovic, waarin een vrouw plaatje voor plaatje hoopvol naar een kikker blijft kijken die wel van kleur verandert, maar nooit in de kleur van de revolutie. De toon is gezet: als je kritiek hebt op de maatschappij, moet je actie ondernemen – klagen helpt niet.

De samenstellers, een collectief van vier vrouwelijke tentoonstellingsmakers uit Zagreb, namen het gedachtengoed van Bertolt Brecht als uitgangspunt om aandacht te vragen voor politiek gemotiveerde kunstenaars die zich kritisch opstellen tegenover de maatschappij. Daarmee hopen ze het publiek tot nadenken te stemmen en uiteindelijk aan te zetten tot maatschappelijke actie. Het motto van hun Biënnale, What Keeps Mankind Alive? is een vertaling van de uitroep ‘Denn wovon lebt der Mensch?’ uit de Dreigroschenoper.

Kritiek op het kapitalisme is...