Scooters zijn de strontvliegen van de stad. Ze maken herrie, stinken en zijn dankzij de asociale driftkikkers die ze besturen levensgevaarlijke projectielen. Fietsers haten ze, zeker die met blauw kenteken. Deze zogeheten snorfietsen mogen op het fietspad en maken wat eens een veilig toevluchtsoord voor fietsers was tot een road to hell.

Onderzoek van de Fietsersbond wees uit dat 94 procent van de snorfietsers op het fietspad te hard rijdt: gemiddeld 37 kilometer per uur, anderhalf keer de maximumsnelheid. Geen enkel vervoermiddel is bovendien gevaarlijker. Brom- en snorfietsen zijn bij een kwart van de hoofdstedelijke ongevallen betrokken, terwijl ze slechts 5 procent van het verkeer uitmaken. En dat is niet de enige manier waarop brom- en snorfietsen dood en verderf zaaien. Volgens TNO kunnen ‘de concentraties van schadelijke emissies dicht bij de brommer zeer hoog zijn’. Ouderwetse tweetaktscooters kunnen zelfs meer fijnstof uitstoten dan een vrachtwagen, zo blijkt uit metingen...