Ook zo opgelucht dat de vastentijd weer achter de rug is?

Nee, dat bent u niet, want u doet nie t aan vasten, ik doe niet aan vasten.

Heb het even nagezocht, maar volgens de katholieke kerk begint het vasten op Aswoensdag – dat is de woensdag na carnaval, bent u er weer? – en duurt die tot aan de Goede week, de week voor Pasen dus. Veertig dagen lang, Quadragesima.

Waar is dat vasten voor bedoeld? Ik kwam al surfend een preek van een pastoor tegen die vertelt dat het erom gaat ‘onze zintuigen te doen versterven voor de dingen van de wereld’. Door de onthechting die zo wordt bereikt, zijn we beter in staat de ‘bovennatuurlijke liefde’ te ontvangen. Die van God, neem ik aan. Maar zelf denk ik stiekem aan mijn D.

Dit alles is in West-Europa, zeker voor Vrij Nederland-lezers, dode letter geworden. Tegelijkertijd zien we, geheel onafhankelijk van enig kerkelijk gezag, een hang naar diëtiek ontstaan. We geloven niet meer in God, maar het dieet is ons heilig.

Twintig jaar geleden...