Fotodocument

Op de Ibis zeevaartschool in het Vlaamse Oostende worden honderdtien jongens in de leeftijd van vijf tot achttien jaar opgeleid. Alle jongens, groot of klein, hebben eenzelfde intense energie. Die energie is naar buiten gericht, wild, onstuimig. Veel jongens komen uit gebroken gezinnen, anderen zijn wees of waren thuis onhandelbaar. Ze dragen dezelfde littekens op hun ziel en zijn door het lot als broeders bij elkaar gebracht.

Hun onmacht, hun verdriet en hun woede: dat brengt een energie voort die fysiek voelbaar is, ervoer fotograaf Titus Simoens, die de jongens vastlegde voor zijn project Blue, See. Maar wanneer ze onder elkaar zijn, transformeert deze energie. Ze brengt geen bravoure meer voort, of bitterheid. Onder elkaar is er liefde, trouw en broederschap.

Uniform

Simoens zat afgelopen jaar na sinterklaasavond op bed bij een van de kleinere jongens. Het ventje was ziek en kon die dag niet meedoen aan het programma. Hij wilde Si­moens de chocola geven die hij...