Het echte politieke spel wordt in de Tweede Kamer gespeeld, maar wie zijn precies de beste spelers? Vrij Nederland onderzocht het, in het Haagse Zomerrapport. Een aantal van de gegevens hebben we voor u gevat in kekke tabellen.

Voor dit Zomerraport verzamelden we gegevens voor 15 indica
toren over het werk van parlementariërs vanaf begin 2014 tot nu. Per Kamerlid: het aantal schriftelijke en mondelinge vra
gen, de ingediende en aangeno-men moties en amendementen, de plenaire debatten, het aantal gesproken woorden in de plenaire zaal, de keren dat hij/zij daarbij interrumpeerde of werd geïnterrumpeerd, ingediende initiatiefwetten, het lidmaatschap van parlementaire enquête- of onderzoekscommissies, de vermeldingen in het NOS Journaal, de actualiteitenrubrieken en de landelijke dagbladen, en de Twittervolgers. Over het gewicht van die indica
toren ten opzichte van elkaar kun je eindeloos discussiëren. Wij besloten ze alle even zwaar te wegen. Al die 15 cijfers telden we...