Jessica Durlacher (52)

Gulzigheid&Onmatigheid

‘Ik ben gulzig, wil zoveel mogelijk meemaken en voelen. Me daarin beperken zou me deprimeren. Ik wil op pad, plezier maken, met mensen praten, maar er is altijd weer die stem die zegt: naar huis jij, werken! Niet de verkeerde dingen eten! Niet te veel drinken! Hardlopen! Een leuk, licht leven is in permanent conflict met de discipline en de wil tot schrijven. Schuldgevoel is er altijd, ik heb nooit vrij. Soms vlucht ik te lang achtereen in gezelligheid tot ik een beetje gek word en mijn hoofd te vol. Pas als ik ga schrijven, krijg ik weer richting. Dan balt alles in mijn hoofd samen tot een boek. Ik voel me toch beter als ik schrijf.’

Jaloezie&Afgunst

‘Ik ben bang voor jaloezie, voor die van mezelf maar haast meer nog voor die van anderen. Het is een ondeugd die zijn ware gezicht maar zelden toont, en zich manifesteert op allerlei vernietigende manieren, vooral middels haat. Het lijkt wel alsof er sinds de entree van het...