Klassieker

Boekhandelaren hebben mij vaak bezworen: alstublieft, geef nooit een boek met brieven uit, brievenboeken verkopen totaal niet. Toch is van Haat is een deugd, een bloemlezing uit de brieven van Flaubert, de negende druk verschenen. Dus Haat is een deugd verkoopt wel. Niet onbegrijpelijk want Flaubert staat als briefschrijver op eenzame hoogte. Mijns inziens zijn er maar twee auteurs die hem als briefschrijver evenaren: Theodor Fontane en Multatuli. Fontane werd in 1819, Multatuli in 1820 en Flaubert in 1821 geboren.

De Correspondance van Flaubert is uitgegeven in vijf delen van in totaal achtduizend pagina’s (ter vergelijking: Fontanes brieven zijn verschenen in een vierdelige uitgave van in totaal drieduizend pagina’s). Aangezien Haat is een deugd driehonderd pagina’s bevat, is hier dus sprake van een bloemlezing die vier procent van het brievenoeuvre omvat. Er zouden makkelijk enkele vergelijkbare bloemlezingen uit het brievenoeuvre van Flaubert samen te stellen...