En wéér is Camiel Eurlings vanwege zijn voormalige banden met KLM negatief in het nieuws. Dacht hij na zijn dramatische ontslag als president-directeur een half jaar geleden definitief verlost te zijn van schadelijke verhalen over mogelijke belangenverstrengeling, nu gooit de Volkskrant opnieuw roet in het eten.

Met een WOB-verzoek wist de Volkskrant de hand te leggen op documenten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaruit blijkt dat Eurlings in 2010 als minister een staatsgarantie liet vallen die na de fusie tussen Air France en KLM was opgesteld om banen rond Schiphol veilig te stellen. Met het wegvallen van de garantie was de maatschappij niet langer verantwoordelijk voor een gelijkwaardige groei van de luchthavens Schiphol en Charles de Gaulles. Ondanks waarschuwingen van onderzoeksbureau SEO dat een ‘geleidelijke verschuiving van het intercontinentale netwerk naar Parijs waarschijnlijk lijkt’, schreef minister Eurlings samen met de topmannen van Air France...