25-08-2007
Ko Colijn

Ook binnen de Nederlandse overheid veroorzaakte 9/11 schrik. De moord op een Amsterdamse cineast, kunstmest op zolder in Sas van Gent, handgranaten in het Laakkwartier, het bleken binnenlandse uitzaaiingen van een kwaad waar oude scenario’s niet op berekend waren. Het begrip ‘nationale veiligheid’ was aan een nieuwe definitie toe.

En zo lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden het Project Nationale Veiligheid om ‘het veranderende risicobeeld’ in kaart te brengen. Werk voor vierhonderd man bij Twijnstra en Gudde, zestig werksessies met tientallen ambtenaren op alle ministeries, uitmondend in een Strategie Nationale Veiligheid waar de ministerraad in juni 2006 zijn goedkeuring aan gaf.

Onvermijdelijk ook in Den Haag: de zelfevaluatie en de collegiale toets. Zo’n kijkje in de keuken van de overheid krijgt men niet gauw, zeker niet als het om de nationale veiligheid gaat. Maar bij uitzondering ligt voor ons de...