Met tegenzin gaf Rajendra Pachauri, de voorzitter van het VN-klimaatpanel, onlangs toe dat zijn club een fout had gemaakt. In zijn laatste klimaatbijbel had het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geschreven dat het zeer waarschijnlijk is dat de Himalayagletsjers in 2035 verdwenen zijn (pag. 293).

Die wilde claim bleek ontleend aan een uitspraak die de Indiase wetenschapper Syed Hasnain in juni 1999 deed in het populair-wetenschappelijke blad New Scientist. De beste man voorzag deze ellende enkele eeuwen te vroeg. Pijnlijk voor de organisatie die in 2007 nog samen met Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede won.

Meer missers
De bedoeling is juist dat in de overzichtsrapporten die het klimaatpanel ongeveer om de zes jaar maakt de allerbeste wetenschappers aan de hand van de allerstrengste procedures de allerbetrouwbaarste kennis presenteren. We moeten er blind op kunnen varen, zei minister Cramer teleurgesteld. Ze gaf ons eigen Planbureau voor de Leefomgeving de...