Rondgang / Het elektronisch patiëntendossier

Eerst lag er de veelbesproken circulaire van minister Klink waarin ‘de bewoners van dit adres’ werden geïnformeerd over de aanstaande invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De gebeurtenissen die daar in de loop van de week op volgden, leken door een onzichtbare hand te worden gestuurd.

Een journalist van RTV West toonde aan hoe het was gelukt om met een simpele smoes bij zes van de acht bezochte ziekenhuizen in Zuid-Holland medische patiëntendossiers te bemachtigen. Uit een uitgelekt (en daarna haastig openbaar gemaakt) rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bleek géén van de onderzochte twintig ziekenhuizen de beveiliging van persoonsgegevens op orde te hebben. Illustratief voor de stand van zaken: een ziekenhuisdirecteur die zich zélf had moeten laten opnemen, ontdekte achteraf tot zijn schrik dat diverse ondergeschikten zijn medische dossier uit de computer...