Als de ideeën van de ongekroonde paus van intellectueel Nederland een goede graadmeter zijn, is de tijdgeest ontegenzeggelijk omgeslagen. In 1997 bracht Michaël Zeeman ter gelegenheid van de Boekenweek met als thema religie het boekje God zij met ons uit. In dit pamflet stak hij de draak met de nieuwe religieuzen. Tien jaar later plaatst de Volkskrant een betoog van zijn hand met als titel ‘Atheïst heeft de waarheid niet in pacht’. Opnieuw schrijft Zeeman dat de religie op een ander bord schaakt dan de wetenschap, niet dat van zekerheid maar dat van zingeving en troost. Maar waar hij in 1997 de kunst een betere schaker vond dan God en hij de ietsisten met veel dedain afschreef, predikt hij nu precies die verdraagzaamheid jegens de zoekers naar spiritualiteit waar het hemzelf toen aan ontbrak.

Het nieuwe boek van Frank Westerman past geheel in de almaar groeiende intellectuele nieuwsgierigheid naar het geloof. ‘Zeg, jij gaat toch niet ook al flirten met religie?’, was de...