Eindelijk is het dan zover, het had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. U bent de baas. Niet alleen in uw gezin en familie, op het werk en bij buurtconflicten. Nee, u hebt het voor het zeggen in de wereld, met nog een paar andere uitzonderlijke collegae.

Zeg het maar: wel of niet ingrijpen in Libië. En aan u om te bepalen tot hoever zo’n interventie mag gaan.

Nog zo’n simpele: de toekomst van kernenergie, met op het netvlies nog de onheilspellende pluimen van de Fukushima-reactoren.

U staat er gelukkig niet alleen voor. Er is een uitgebreide staf en er zijn tal van experts die ingeroepen kunnen worden voor advies en prognoses. Het vervelende is, dat die adviezen nooit eensluidend zijn en dat de ene deskundige de andere opzichtig tegenspreekt. Geharrewar dus, discussies en dilemma’s. Maar gelukkig is er één zekerheid: u hebt het laatste woord. Uiteindelijk neemt u, alles gewikt en gewogen hebbend, de beslissing.

Dit is geen droom, maar een regelrechte nachtmerrie.

Zelfs...