Nederlandse canon onder vuur

Met terugwerkende kracht blijkt mediëvist Frits van Oostrom als voorzitter van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon niet alleen over voldoende gezag te beschikken om zich in bespiegelende zin over het verleden uit te laten – hij is ook begiftigd met het vermogen om trefzeker de toekomst te voorspellen.

Toen de hoogleraar vier jaar geleden de leiding op zich nam van het groepje deskundigen dat de belangrijkste iconen uit de vaderlandse geschiedenis ging inventariseren, noemde hij (in een interview met NRC Handelsblad) de fabricage van een canon ’typisch zo’n project waar iedereen in principe vóór is. Totdat het klaar is, dan barst de kritiek los.’ Het scenario van destijds werd werkelijkheid: nu het applaus na de publicatie van de vijftig historische mijlpalen is verstomd, zwelt het geknor aan van de ontevredenen die zich bij de aanvankelijk bejubelde canon heel iets anders voorstelden.

Christelijke canon

Zo ontbreekt tot verontwaardiging ter...