VVD, D66 en VNL zinspelen er op: de financiering van het
bijzonder onderwijs moet anders. Is dit de Apocalyps voor artikel 23 van de Grondwet?

In het interview dat Thijs Broer en ik in Vrij Nederland van deze week met Gert-Jan Segers hadden, droomt de voorman van de ChristenUnie hardop van een herhaling van de Pacificatie van 1917. De laatste liberale premier voor Mark Rutte, mr. Pieter Cort van der Linden, slaagde er toen in alle kwesties die de Nederlandse politiek decennialang verdeeld hielden in één klap te regelen. De sociaaldemocraten kregen het algemeen kiesrecht waarvoor ze menige massabijeenkomst hadden georganiseerd. De confessionele partijen zagen hun schoolstrijd met succes bekroond: het bijzonder onderwijs werd financieel gelijkgesteld met het openbaar onderwijs. Dat compromis legde de basis voor de pacificatiedemocratie die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw standhield: de leiders van de verzuilde bevolkingsgroepen sloten in met sigarenwalmen gehulde...