Eén man zou Griekenland kunnen veranderen: Yiannis Boutaris, burgemeester van Thessaloniki. Maar zijn hervormingsdrang stuit vaak op weerzin. ‘Men wil alleen het idee van de ommekeer, niet de ommekeer zelf.’

De ‘hoop van Griekenland’ laat zich rondrijden in een Fiat Panda, en dat deed hij al drie jaar voordat paus Franciscus met een oude Renault 4 besloot het gewone weer tot standaard te verheffen. Toen Yiannis Boutaris eind 2010 het burgemeesterschap van Thessaloniki aannam en de limousine afwees, was de stad dichtgeslibd met vuilnis, apathie en gefêteerde ambtenaren.

‘Deze stad is een puinhoop en het is mijn plicht alles op te ruimen,’ sprak hij destijds. Het gangbare bestuursmodel – vaak een van corruptie, etatisme en valse schijn – had voortgeduurd, crisis of niet; de belangen waren gevestigd. Ineens was daar de entree van een hemelbestormer; de oud-zakenman zag niets dat hij níet wilde herscheppen, geen huisje was heilig.

Boutaris liep tegen de zeventig,...