Politiek is ideeën recyclen. De vorige keer dat de PvdA in een kabinet zat, wilde Wouter Bos Nederland moderniseren. Het mocht best wat creatiever en dynamischer, een beetje zoals in Amerika.

Vlak voor de verkiezingen van 2006 had hij in een zaal vol economen zijn visie op de toekomst van de verzorgingsstaat ontvouwd. De Nederlanders moesten langer doorwerken, rijke AOW’ers konden best belasting over hun uitkering betalen. Studenten moesten geld lenen om hun studie te bekostigen in plaats van hun hand op te houden bij de overheid. Het ontslagrecht kon soepeler.

De samenleving moest haar zelfvertrouwen heroveren. Daarvoor was onder meer een andere benadering van het migratievraagstuk nodig. Amerika deed het beter dan wij.

Rond die tijd publiceerde Bos ook het boek Dit land kan zoveel beter. De samenleving, die somber en onzeker was geworden, moest haar zelfvertrouwen heroveren. Daarvoor was onder meer een andere benadering van het migratievraagstuk nodig. Amerika deed het beter...