Zelfs de ANWB, de BOVAG en de RAI wijzen rekeningrijden niet meer categorisch af. Maar hoe denkt de VVD erover?

Een van de lastigste onderwerpen bij de kabinetsformatie is de kilometerheffing. Twee van de partijen aan de onderhandelingstafel hebben zich in hun verkiezingsprogramma voor invoering ervan uitgesproken: D66 en GroenLinks. Beide pleiten ook voor een extra hoge heffing voor automobilisten die van de snelweg gebruik maken tijdens de ochtend- en avondspits. De christendemocraten, die traditioneel verdeeld zijn over dit onderwerp, hielden zich in hun programma zorgvuldig op de vlakte. Maar de VVD meldt op haar website ondubbelzinnig: Wij waren, zijn en blijven tegen de kilometerheffing. Uit onderzoek blijkt dat het helemaal niet werkt. Het is bovendien niet eerlijk. Kilometerheffing jaagt mensen die gewoon naar hun werk, huis of familie willen rijden alleen maar op kosten.’

Over de gunstige effecten van zo’n kilometerheffing op het milieu reppen de liberalen met...