Woord CDA PVDA
Nederland 168 119
vertrouwen 168 21
elkaar 107 34
veilig(-heid) 44 26
gezin/familie 18 6
samenleving 70 53
individu(eel) 5 8
toekomst 18 27
slagvaardig 2 0
goed 54 84
positief 0 3
verantwoordelijk(-heid) 37 44
zelf 48 23
waarden 29 3
normen 18 4
leefbaar(-heid) 9 8
burgerschap 7 2
bemoeienis 4 0
samen 19 16
sterk 11 15
winst 1 4
schouders 1 1
eigen benen 0 0
hart 2 5
handen 4 3
God 0 0
Oranje 0 0