Den Haag, laat groepen ouderen delen van die lege bejaardentehuizen huren

Hoe wilt u wonen als u later oud bent? Blijft u zo lang mogelijk in uw eigen huis? Denkt u in een bejaardentehuis terecht te kunnen? Spreekt u al met familie en vrienden over onderdak in uw laatste levensfase?

Het zijn vragen om tijdig over na te denken. Zeker nu. De regering verbouwt de wetten en regels die de verzorging en het wonen van bejaarde Nederlanders bepalen.

Hoofddoel hierbij: bezuinigen. Het kabinet wil de financiering van ‘wonen’ en ‘zorg’ scheiden. Wanneer iemand nu naar een verzorgingstehuis gaat, betalen we uit de collectieve kas niet alleen de verzorging, maar ook (een deel van) de woonkosten. En dat is best vreemd, want waarom zou iemand die heel zijn leven huur of hypotheeklasten heeft betaald, dat niet meer kunnen in een tehuis? Bovendien rijzen, mede door dit collectief betalen van het wonen, de zorgkosten de pan uit.

Natuurlijk houdt u rekening met de vergrijzing als u nadenkt...