Terwijl in Den Haag dezer dagen volop wordt gesproken over de vraag of het heffen van vennootschapsbelasting (vpb) op de activiteiten van woningbouwcorporaties wel gaat opleveren wat minister Wouter Bos van Financiën ervan verwacht (een slordig half miljard euro per jaar, hoopt-ie), wordt elders in het land nagedacht over fundamentelere vragen inzake de eigenaren van sociale huurwoningen.

Die vpb-kwestie maakt deel uit van een vrij ordinair gevecht om euro’s; de grote vraagstukken liggen elders.

De directeur van de Amsterdamse woningbouwvereniging Het Oosten, Frank Bijdendijk, levert aan die fundamentelere discussie een betekenisvolle bijdrage met zijn boekje Wonen zonder staatssteun. Het is om te beginnen een overzicht over zestig jaar overheidssturing op de woningmarkt – de successen (veel volume) en de mislukkingen (te weinig kwaliteit). Maar in de kern is het Bijdendijk te doen om de fundamentele vragen. ‘Van wie zijn de corporaties eigenlijk? Wie houdt toezicht op de...