Het aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Kregen in het begin van deze eeuw jaarlijks dik vijftigduizend mannen en dik zestigduizend vrouwen een nieuwe uitkering, sindsdien is de ‘instroom’ gedaald tot negenduizend mannen en vrouwen in de eerste helft van dit jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde de feiten vorige week.

Deze afname van de instroom begint ook effect te hebben op de voorraad arbeidsongeschikten. Naderde begin 2003 de teller het magische aantal van één miljoen arbeidsongeschikten – op een werkzame beroepsbevolking van grofweg zeven miljoen mensen – sindsdien is dat aantal gedaald met 135.000 uitkeringen tot 878.000. De komende jaren, is de verwachting, zal de daling zich voortzetten.

Toen ik het grafiekje over de dalende instroom op de site van het CBS zag staan, moest ik meteen aan de immigratie denken. Ook die is, door de wet die is bedacht door de toenmalige...