Recent in ‘Science’ gepubliceerd onderzoek lijkt de klagers over het wiskundeonderwijs gelijk te geven: het realistische rekenen werkt averechts. Of is dat te kort door de bocht?

Rekenoorlog

Weg met de pizzapunten. Leerlingen die wiskundige regels leren aan de hand van concrete voorbeelden zijn minder goed in staat ze in nieuwe situaties toe te passen. Dat zou onderzoek uitwijzen dat onlangs in Science is gepubliceerd.

Die bevinding is koren op de molen van de somberaars die vinden dat het Nederlandse rekenonderwijs naar de ratsmodee is geholpen. De gebeten hond is het Freudenthal Instituut. Dat Utrechtse instituut voor de didactiek van de wiskunde en natuurkunde geldt als de kwade genius achter de alom ingevoerde methode van het realistische rekenen. Die behelst, in een notendop, dat alle sommen in een verhaaltje zijn gegoten.

Het realistische rekenen is een mislukte poging om het leuk voor de leerlingen te maken, oordelen de critici. En de pabo’s en de universiteiten...