Vorig jaar was het jaar van de krimp. Als gevolg van de kredietcrisis kromp het nationaal inkomen met vier procent. Kommer was er. En kwel. In de hele economie, met uitzondering van de gezondheidszorg. Over de ontwikkelingen in deze sector in 2009 meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week nog doodleuk: ‘Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen‘.

Dat de zorgsector door groeit terwijl de rest van de economie krimpt is op zichzelf niet zo gek. Er is steeds meer vraag en voor een groot deel financiering via de collectieve kas. We weten bovendien – bijvoorbeeld uit prognoses van het Centraal Planbureau – dat het aandeel van de zorg in de totale economie de komende jaren verder stijgt. Maar ook met deze kennis in het achterhoofd ogen de groeicijfers van de zorgsector spectaculair.

De totale zorgomzet steeg in 2009 met 6,4 procent. Van de vier grote blokken binnen de zorg zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg de langzaamste groeier met een...