14-08-2007

Volgens Pieter Winsemius, oud-minister van VROM, dreigt er door ‘Haagse spelletjes’ grote vertraging te ontstaan in de wijkaanpak van de veertig probleemwijken. Dat zegt hij deze week in Vrij Nederland.

De onderhandelingen tussen het kabinet en de woningcorporaties (die het wijkenplan grotendeels moeten financieren) verlopen uiterst moeizaam. De woordvoerder van de corporaties beticht Wouter Bos in Vrij Nederland van het uithalen van een ‘boekhoudkundige truc’ ten koste van de corporaties.

De corporaties zijn bereid de komende jaren drie miljard euro te investeren in verbetering van de wijken, mits ze zelf zeggenschap houden over het geld. Maar Wouter Bos, minister van Financiën, vindt dat het kabinet het geld moet beheren. Ook binnen het kabinet bestaat hierover onenigheid. Ella Vogelaar, minister van Wijken, Wonen en Integratie, wil de corporaties verder tegemoet komen dan Wouter Bos.

Volgens Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, wil Bos het geld van de...