De raad van commissarissen van Afab – onder vuur wegens haar verkooppraktijken – vindt niet dat ze heeft gefaald.

Provisies binnenhalen van tachtig procent, verkopen van onnodige en waardeloze koopsompolissen, gedupeerde klanten die zich in groten getale wenden tot advocaten. Na het DSB-debacle komen nu ook de vermeende woekerpraktijken van Afab aan het licht. Ze vertonen een opvallende gelijkenis met die van het inmiddels omgevallen imperium van Dirk Scheringa. In Vrij Nederland deden (ex)-medewerkers, gedupeerden en andere betrokkenen vorige week een boekje open over de ‘agressieve verkoopmethoden’ van Afab. Op de dag van de publicatie kondigde het bedrijf zelf een ‘herstructurering’ aan, waarbij het afscheid zei te nemen van het ‘provisiegedreven verdienmodel’.

Vanaf september zou de beloning van de tussenpersonen alleen nog gebeuren op basis van de kwaliteit van hun adviezen. Directeur Maasbert Schouten bleek al in augustus door de raad van commissarissen aan de kant...