Tijd van leven

Hadden uw ouders genoeg tijd voor u?

‘Ik ben opgevoed door mijn moeder. Zij werkte heel hard, ze moest alleen de kost verdienen en was dus veel uit huis. Ik herinner me mijzelf als een kind voor wie weinig tijd was, vergeleken met andere kinderen, bij wie de moeder thuis aan het wachten was. Maar tegelijkertijd was mijn moeder iemand die áls ze er voor je was, ongelooflijk intensief was. Eén dag met haar, bijvoorbeeld op vakantie, was hetzelfde als vier weken met een gewone moeder. En aan dat gebrek aan fysieke aandacht heb ik veel te danken: mijn hang naar alleen zijn en het in gesprek zijn met mezelf – waarop mijn schrijven natuurlijk gebaseerd is.’

Waar heeft u te weinig tijd voor?

‘Mijn probleem is eerder de zee van tijd dan het gebrek aan tijd. Als ik geen deadline heb, wat het geval is als ik poëzie of een roman schrijf en waar ik mijn leven eigenlijk op inricht, heb ik per definitie altijd een zee van tijd. Volgens mij is die zee van tijd ook het hele...