Geert Wilders bezoekt in Berlijn Die Freiheit, de zusterpartij van de PVV. Het begin van een zegetocht voor de Freiheit-leider?

Wilders met René Stadtkewitz in Berlijn, oktober 2010. Stadtkewitz was recent uit de CDU gezet vanwege zijn sympathie voor WildersWilders met René Stadtkewitz in Berlijn, oktober 2010. Stadtkewitz was recent uit de CDU gezet vanwege zijn sympathie voor Wilders

Als een wereldster wordt Geert Wilders volgende week door de Duitse rechts-populisten in Berlijn onthaald. De Nederlandse Politstar is hun held. ‘Ons aller idool,’ dweept Stefan Herre, de beheerder van de populaire, islamofobe blog Politically Incorrect. De organiserende partij Die Freiheit vraagt voor Wilders’ optreden entreeprijzen die oplopen tot honderd euro. Voor dat bedrag mag de held van dichtbij worden toegejuicht. Vanaf de eerste rij op een – om veiligheidsredenen – nog onbekende plek. Wilders’ optreden moet voor de zusterpartij van de PVV het begin worden van een rechts-conservatieve zegetocht door de Duitse politiek.

Wilders komt twee weken voor de deelstaatverkiezingen naar Berlijn om zijn Duitse evenknie René...