Ruimdenkend of racistisch: zijn we nou het land van Jan Pronk of van Geert Wilders?

Eigenlijk heeft Nederland best veel over zich heen gekregen de laatste weken. Rusland, zelf niet helemaal het voorbeeld van de onberispelijke rechtsstaat, eiste op hoge toon excuses voor het aanhouden van de stomdronken diplomaat Dmitri Borodin.

De mensenrechtencommissie van het Turkse parlement uitte stevige kritiek op Jeugdzorg Neder
land die te makkelijk kinderen met voornamen als Yunus uit huis zou plaatsen. Lang was de waslijst van klachten die de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa over Nederland wist te verzamelen. Moslims, joden, Oost-Europeanen en Roma hadden reden zich zorgen te maken over de behandeling die hun hier ten deel viel. Ook het te zware inburgeringsexamen kon de toets van de kritiek niet doorstaan. En dan zwijg ik nog over de tirade van de voorzitter van de VN-werkgroep voor personen van Afrikaanse afkomst Verene Shepherd tegen het...