Justitie

h et waren niet mis te verstane woorden van Leo Wilde, vorige week tijdens een debat in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Wilde, commissaris Diversiteit bij de politie Amsterdam-Amstelland en voormalig hoofd van de vreemdelingendienst, uitte scherpe kritiek op het vreemdelingenbeleid van het kabinet-Rutte. ‘Waar zijn we mee bezig?’ vroeg hij zich hardop af. ‘Rijkdom te beschermen van onszelf? Mensen kansen op leven te ontnemen? Hoe verhoudt zich dat concreet tot artikel 1 van onze grondwet, waarin iedereen in gelijke mate recht heeft op veiligheid en vrijheid? Het is met name dat artikel 1 van onze grondwet dat niet gediend wordt met dit vreemdelingenbeleid.’

Wilde deed zijn uitspraken als bezoeker van het debat. Hij was in functie, en nam het woord nádat de debatleider aan de zaal had medegedeeld dat er ook pers aanwezig was.

De tweede maal dat Wilde de microfoon pakte, hekelde hij specifiek het plan van asielminister Gerd Leers om illegaliteit strafbaar te stellen. ‘Wij...