Marjan Minnesma nam veel risico’s om goedkoop zonnepanelen in te kopen voor een grote groep mensen.

Naast Marjan Minnesma’s boerderij in de Beemster staat haar rode Opel Ampera aan de stekker. In koeienletters staat er ‘Stichting Urgenda’ op, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie waarvan Minnesma de directeur is. Het dak van haar schuur is bedekt met zonnepanelen.

En ook over het boerenland dat zich achter haar erf uitstrekt, heeft ze duurzame dromen: ze zou graag willen dat er lupine op bloeit. Aan de keukentafel houdt ze een lofzang op het vlinderbloemige gewas. Het bindt stikstof en maakt verarmde grond weer gezond. De lupineboon is als veevoer een prima alternatief voor uit Zuid-Amerika geïmporteerde soja waarvoor regenwoud is gesneuveld.

En je kan er vleesvervangers van maken. ‘Als ik gasten iets voorzet van de vegetarische slager, de man van Marianne Thieme, en ze vraag wat ze denken dat het is, zouden ze zweren dat ze vlees of vis eten,’ vertelt de...