Als de klok 8 uur geslagen heeft en het donker komt, begint voor onze Joodsche medeburgers het ondraaglijke, martelende wachten. Elke voetstap doet hen schrikken, elke auto is een naderend oordeel, elke bel is een vonnis!

De overval-auto’s zijn erop uitgetrokken, de grüne Polizei en de Hollandsche jodenbeulen beginnen hun satanisch nachtelijk bedrijf.

Elke avond worden de deuren geopend, vrouwen, kinderen, grijsaards, zieken enz. enz. weggevangen als visschen uit de fuik, weerloos, rechteloos, zonder hoop, zonder hulp.

Elke avond opnieuw! Elke nacht honderden! Op transport gesteld met allen en altijd een en dezelfde bestemming: de dood!

Als de morgen komt, mogen de achtergeblevenen hun familie en vrienden langs gaan om te zien wie er gemist wordt. Daarna komen de verhuiswagens om de bezittingen weg te sleepen.

Tegen den avond begint het opnieuw….

Volk van Nederland! In uw midden kermen de weerlozen, de zwakken roepen om helpers, de vervolgde heeft geen schuilplaats, de onschuldige...