Goed of Niet Goed

Wat Kunsthistorisches Museum III, Wien

Wie Thomas Struth (1954)

Wanneer 1989

Medium Chromogenic print

Afmeting 148,2 x 190 cm

Licht voorovergebogen bekijkt een anonieme museumbezoeker, wiens gezicht wij niet kunnen zien, Rembrandts Portret van een man. Zijn pose komt ons maar al te bekend voor. Zo hebben we allemaal wel eens voor een kunstwerk gestaan. Automatisch kijk je met hem mee naar het object van zijn aandacht. Wat zou hij zien en denken? En plotseling valt op dat ook wij worden bekeken en wel door het object dat hij zo aandachtig lijkt te observeren. De geportretteerde man op het schilderij staart ons aan en wordt bewust onderdeel gemaakt van een complex schouwspel waarbij de grenzen tussen kijker en object vervagen.

Wie kijkt er nu naar wie, daar draait het om op deze foto – Kunsthistorisches Museum III, Wien – van de Duitse fotograaf Thomas Struth (1954). Om de complexiteit van het kijken en bekeken worden nog een extra dimensie te geven, heeft Struth...