De VVD – heb ik in Den Haag begrepen – wil liever niet in een kabinet met de PvdA omdat die partij niet hervormingsgezind genoeg is. Grappig argument. De PvdA wil investeren in een duurzame economie, staat te lezen in het verkiezingsprogramma ‘Iedereen telt mee.’ Daarvoor is onder meer de invoering van een kilometerheffing nodig. De VVD is tegen, want met een kilometerheffing stuit je alleen maar de automobilisten tegen de borst.

De PvdA wil – op termijn – van de hypotheekrenteaftrek af. De VVD is tegen, want een beetje Nederlandse burger is blij met een eigen huis en een plek onder de zon en daar moet je dus vooral niet aankomen. Helemaal niet erg, vind ik, maar waarom zeggen de liberalen niet hardop dat ze het verkeer en de woningmarkt om electorale redenen liever niet willen hervormen? In plaats daarvan blijven ze volhouden dat zij progressief zijn en de PvdA conservatief en dat het dus heel moeilijk wordt om in een kabinet samen te werken.

Het grootste deel van de...