Novelle / ‘Oscar’ van Jan Siebelink

Een Nederlandse man en vrouw keren vlak na de Tweede Wereldoorlog terug naar de Noord-Franse plek waar háár man, zíjn beste vriend, om het leven is gekomen. Hij weet wat er precies is gebeurd, zij niet. De toedracht, zo krijgen we via een vette vooruitwijzing beloofd, komt aan het slot van het verhaal. Daar wordt door Jan Siebelink naartoe gewerkt, met trage bewegingen. Want het reisje, van Den Haag naar de omgeving van Duinkerken, wordt danig onderbroken door herleefde herinneringen: aan de vriendschap tussen Oscar en Id (de dode); aan hun vooroorlogse tijd als leraar Engels op een Haagse school; aan de komst van de lerares Engels Esmée op die school; aan de verhouding die de getrouwde Oscar met het jonge ding kreeg; aan haar latere keuze voor Id boven Oscar. Herinneren, een labeur.

Al die tijd weten we niet wat er met Id gebeurd is in de historische novelle Oscar. Het moet wel iets dramatisch zijn, want regelmatig wordt gewag gemaakt...