De gesprekken van vandaag volgens de redactie. Bedrijven mogen de internetactiviteiten van hun werknemers monitoren, en Khadija Arib is de nieuwe Kamervoorzitter.

Een opvallende uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), gisteren: bedrijven mogen meelezen in privéberichten van hun werknemers. Een Roemeense man pikte het niet dat hij was ontslagen nadat zijn baas privéberichten had gelezen die hij via een account van de zaak stuurde. Een inbreuk op zijn privacy, betoogde de Roemeen, maar het EHRM achtte het niet ‘onredelijk dat een werkgever wil nagaan of werknemers hun professionele taken volbrengen onder werktijd.’

Dat klinkt niet onlogisch, maar het zet de deur open naar bedrijven die de online-activiteiten van hun werknemers uitvoerig monitoren. En daarmee komt de nobele kunst der procrastinatie onder druk te staan. Ironisch, zo merkte de Volkskrant op, aangezien eerder deze week nog bleek dat 37% van de online kledingaankopen tijdens kantooruren...