Literaire berichten

In Vlaanderen zijn ze boos. Schuimbekkend boos.

Met ‘ze’ bedoel ik: de leden van de ‘schaduwjury’. Dat zijn door het radioprogramma Mezzo geselecteerde lezers, die niet in de échte jury van de Gouden Uil-prijs mochten, maar – of juist daarom – die zich wel willen laten gelden als juryleden. Op het vunzige af.

In het bijzijn van de genomineerde schrijvers – Robert Vuijsje, P.F. Thomése, Christiaan Weijts, Jan Van Loy en Pia de Jong – bestond een van hen, Dirk Verhofstadt, het tijdens de uitzending zelfs een schoolfrikkerige rangorde te debiteren. Nummer 4 Vuijsje was volgens hem al niks, nummer 5 De Jong nog erger.

Pijnlijk – voor de schrijvers, voor de waardige Gouden Uil-organisatoren, voor de échte jury die geen genomineerde zo’n onterechte wanvertoning gunt.

Verhofstadt, broer van de ex-premier en doorgaans bedaard opiniemaker, dreigde zijn pantoffel op te schrokken als zijn prognose niet bewaarheid zou worden tijdens de uitreiking. Maar oei, later die...