Nieuws!

Stemmen we nou voor de Provinciale Staten of gaat het toch om de regering? Veel kiezers zullen hun keuze baseren op het kabinetsbeleid en al die bekende gezichten uit Den Haag, maar er zijn ook mensen die het hun plicht vinden om ook de provinciale standpunten te laten meewegen. Helaas weet niet iedereen welke kwesties er spelen op provinciaal niveau, laat staan welke standpunten de partijen erover innemen, maar voor hen is er gelukkig kieskompas.nl.

Het Kieskompas is geen klassieke stemwijzer, maar het plaatst je op basis van dertig vragen in een ‘politiek spectrum’: de verticale as geeft aan hoe progressief of conservatief je bent en de horizontale as gaat van ‘links’ naar ‘rechts’. De politieke partijen staan ook in het spectrum, zodat je precies kunt zien bij welke je het dichtst in de buurt komt. Op de site staat: ‘Kieskompas gebruikt wetenschappelijk verantwoorde methodes voor de plaatsing van politieke partijen, zonder enige bevoordeling van welke partij dan...