Micha Wertheim zet per direct een onafhankelijke ombudsman in voor zijn column

Zijn de columns die Micha Wertheim op deze pagina schrijft eigenlijk wel relevant? En zo ja, voor wie? Terechte vragen die het verdienen om te worden beantwoord. Tot nu toe verscheen deze column iedere week zonder dat vragen of reacties serieus werden genomen. Daar komt nu verandering in. Om alle legitieme vragen en opmerkingen op neutrale wijze te behandelen, heeft Wertheim besloten een onafhankelijke ombudsman aan te stellen die wekelijks reageert op wat deze pagina beoogt en op hoe de pagina dat doet. Zowel stijl als inhoud zullen tegen het licht worden gehouden.

Door een ombudsman in te zetten, wil Micha Wertheim lezers het gevoel geven dat ze serieus worden genomen. De ombudsman zal dat zorgvuldig maar vooral onafhankelijk doen. Die onafhankelijkheid is van groot belang en is daarom in een redactioneel statuut vastgelegd. Als de ombudsman om wat voor reden dan ook tot de conclusie komt dat Wertheim...