Wie 45-plus is en niet in de bijstand wil, kan beter tijdig leren de broekriem aan te halen.

Dat het op de arbeidsmarkt slecht gaat met de ouderen is geen nieuws. Maar wanneer ben je ‘oud’ in de ogen van werkgevers? Steeds jonger, zo blijkt. Bent u een gemiddelde werknemer? Dan kelderen uw baankansen al vanaf uw 35ste verjaardag. Vanaf 45 bent u echt ‘oud’. Wie boven die leeftijd werkloos wordt, heeft een probleem, blijkt uit de jongste cijfers van uitkeringsinstantie UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Illustratie Bas van der Schot
Illustratie Bas van der Schot

Zoals u weet, is de werkloosheid eind vorig jaar weer wat gestegen (naar 642.000 mensen). Het goede nieuws was dat de jeugdwerkloosheid daalde. Onder de leeftijdsgrens van 45 jaar loopt het aantal WW-uitkeringen terug. Maar boven deze grens stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden snel. Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering groeide vorig jaar van met ruim 16.000 tot bijna 130.000 mensen. Daarmee zit nu ruim 10% van...