Het Financieele Dagblad opende er de krant mee, maar de overige redacties waren blijkbaar even in dromenland. Toch is het echt waar: de gezamenlijke werkgeversorganisaties hebben de aanval geopend op het pensioen.

In hun publicatie Naar een modern en betaalbaar pensioen; voorstellen voor een weerbaar en wendbaar pensioenstelsel doen de werkgeversclubs VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland en de AWVN, het hele soepie dus, voorstellen waar menig werknemer van zal opkijken – als het nieuws hem tenminste zou worden gebracht.

De werkgevers roemen, om te beginnen, het Nederlandse pensioenstelsel als ‘een van de beste stelsels ter wereld’. Er is ook veel ‘om trots en zuinig op te zijn’. Maar, het is de bekende verhaallijn, om te behouden wat zo mooi is, moet er wel het nodige veranderen. De werkgevers: ‘Als we het goede in ons pensioenstelsel willen behouden, zullen we bereid moeten zijn het tijdig aan te passen.’

De analyse van de bedrijfs(tak)pensioenen door de...