Uit het leven

Willem Assies, op 28 mei op 55-jarige leeftijd in Wageningen overleden, was een antropoloog die jarenlang veldwerk verrichtte in Latijns-Amerika: in de krottenwijken van Peru, bij de rubbertappers in het Amazonegebied en de inheemse volkeren van Bolivia. Een gedreven wetenschapper en geleerde, begaan met het lot van de armen en rechtelozen, maar zonder veel illusie dat het snel goed zou komen. De wereld was er te absurd en rafelig voor. Enig cynisme was hem niet vreemd, spotten kon hij als de beste en hij bleef de opstandige zwerver op zoek naar iets dat hij niet vinden kon. Maar, zei hij, het zijn de zwervers die het pad breder maken. Hij was de waarnemer die zijn werk beschreef als ‘een beetje praten, een beetje kijken en een beetje onder een boom zitten wachten tot er een noot op je hoofd valt.’

Willem Jannes Assies werd op 21 juli 1954 in Groningen geboren, als oudste van zes kinderen. Zijn vader was schoolarts, zijn moeder stopte haar studie medicijnen toen de...