08-01-2009

Op vier gebieden verkeert de aarde in crisis. Wat staat ons komend jaar te wachten? Voor de wereldeconomie wordt 2009 een historisch jaar. Voor het klimaat zijn alle ogen gericht op 18 december 2009, de slotdag van de conferentie in Kopenhagen, die een vervolgverdrag van het Kyoto-protocol moet opleveren. De verwachting is ook dat in 2009 het aantal ondervoede mensen in de wereld zal groeien tot boven de 1 miljard. De lage olieprijs remt tegelijkertijd de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Het tij moet gekeerd, maar hoe?