Tijd van leven

Waar heb je te weinig tijd voor?

‘Voor een sociaal leven. Elke keer beloof ik dat het goed komt, maar ik laat het er toch bij inschieten. En dan denk ik: waarom nou? Want ik kan op tien vingers natellen dat het heel belangrijk is om een sociaal leven te hebben. Maar ik mis het niet heel erg, al lijkt het me wel fijn om niet de hele tijd alleen maar met werk bezig te zijn. Misschien dat als ik vijfendertig word, ik kan denken: nu is het echt genoeg geweest, nu ga ik een jaar lang alleen maar koffiedrinken.’

Wat zou je met een zee van tijd doen?

‘Ik was afgelopen jaar een maand in Thailand, waar ik midden in de jungle twee weken yoga deed. Er was niets, ik had zeeën van tijd en aan het einde van die twee weken had ik het toch druk. Met een gitaarles hier, een massage daar. Ik máák het ook elke keer druk, ik vind het leuk om dingen te ontdekken. Voor die nieuwsgierigheid hoef ik geen moeite te doen.’

Wat was je naarste tijd?

‘Drie jaar geleden, toen mijn vader...