De Amerikaanse auteur Mark Slouka (1958) schreef maar enkele boeken, het is opvallend te zien in hoeveel talen dit bescheiden oeuvre intussen toch een plek heeft gevonden. Het blijft een wonderlijk fenomeen dat er vanuit de Angelsaksische wereld een menigte auteurs in tal van Europese landen wordt vertaald, terwijl omgekeerd in de Verenigde Staten slechts drie of vier procent van de literaire boekproductie vertalingen betreft. Vroeger leerden wij dat het isolationisme een klassieke Amerikaanse politiek is, die in de twintigste eeuw noodgedwongen – en aanvankelijk tot heil van de mensheid – werd verlaten. Maar literair gezien vormen de Verenigde Staten nog altijd een eiland, weliswaar op export gericht, maar nauwelijks op import. Tegelijkertijd moet worden gezegd dat dat eiland tal van schatten bevat. Is de jongste roman van Mark Slouka, De zichtbare wereld, zo’n schat waarnaar Europeanen moeten uitzien? Op de achterzijde van het boek wordt Slouka vergeleken met Milan Kundera...