Krijgt de commissie-Davids, die het Irak-onderzoek uitvoert, alle informatie die zij wil? Ik denk van niet.

In het Instellingsbesluit van de commissie (6 maart) staat: ‘De commissie is bevoegd om kennis te nemen van alle informatie die zij nodig acht en die zich binnen de relevante overheidsdiensten bevindt, inclusief de besluitvorming en de beraadslagingen van vergaderingen van de ministerraad, en inclusief informatie berustend bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Buitenlandse Zaken en Defensie.’ Ook in het Kamerdebat had Jan Peter Balkenende gezegd: ‘(Davids) krijgt toegang tot alle informatie waartoe hij en zijn commissie toegang willen hebben.’

De Tweede Kamer houdt er een spoeddebat over. Als u dit leest, is het net achter de rug en zal premier Balkenende uitgelegd hebben dat hij het goed bedoelt en dat we geen spijkers op laag water moeten zoeken.

Maar wie het vorige week bekend geworden ‘Protocol betreffende het kennisnemen van informatie’ leest, moet tot een...