Non-fictie

Wie een vip-behandeling van de politie krijgt, kan maar beter uitkijken. Vip staat in agentenjargon voor very irritating policing. Een vip-behandeling wil dus zeggen: voortdurend door de politie lastiggevallen worden – hinderlijk gevolgd, aangehouden, om papieren gevraagd – zodat je geen zin meer hebt je (vermeende) criminele activiteiten te ontplooien. Het ‘vippen’ van overlastgevende types is een van de instrumenten die de politie sinds enkele jaren gebruikt om de veiligheid op straat te verhogen. Andere wapens in die strijd tegen de ‘verloedering’, zoals dat heet, zijn bijvoorbeeld cameratoezicht, samenscholingsverboden, gebiedsverboden, fouilleeracties – allemaal maatregelen die onder de bekende noemer law and order zijn te vatten. Die aanpak is de laatste tijd erg populair, maar helpt ze ook? De academici die erover schrijven in de bundel Omstreden ruimte. Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid zijn vrijwel unaniem sceptisch.

Elk jaar brengt het...