Het is nog steeds ongewis wat voor kabinet we krijgen, maar achter de schermen vindt al een hevige loopgravenoorlog plaats over de herindeling van de Haagse ministeries.

Twee departementen die in 2010 door het eerste kabinet-Rutte waren ingesteld, dreigen nu al weer te sneuvelen: Veiligheid en Justitie (ook wel Verwarring en Justitie genoemd, vanwege de vele affaires die de bewindslieden Ivo Opstelten, Fred Teeven en Ard van der Steur teisterden) en Infrastructuur en Milieu.

In 2010 leek het Mark Rutte een meesterzet om een superdepartement van Veiligheid en Justitie te vormen. Tot die tijd vielen de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie onder Justitie, de politie onder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat zorgde voor permanente wrijving. Het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van Binnenlandse Zaken stond op voet van oorlog met het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van Justitie. Legendarisch zijn de verhalen over maandenlange...