Gedachten op maandagochtend

Kun je dan niemand meer vertrouwen? Die hoge heren in Den Haag in ieder geval niet. Althans, als we de Nederlanders mogen geloven die deelnamen aan een onderzoek van het CBS, waarvan de resultaten afgelopen week werden gepubliceerd. Volgens 93 procent van de ondervraagden beloven politici ‘meer dan ze kunnen’. Volgens 42 procent zijn politici vooral op ‘eigenbelang’ uit. Maar hoe betrouwbaar was die uitkomst eigenlijk? Van de geënquêteerden zei 61 procent tegelijkertijd de politiek ’te ingewikkeld’ te vinden.

Een paar dagen voor de publicatie probeerden enkele Tweede Kamerleden hun loze beloften nog af te schuiven op de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Die zouden maar weinig betrouwbaar zijn. GroenLinkser Kees Vendrik toonde zich in de Volkskrant een adept van voormalig VVD-minister van Financiën en oud-CPB-directeur Gerrit Zalm. ‘Die zei dat je één ding met zekerheid kunt zeggen, en dat is dat je er altijd naast zit.’

De CBS-enquête was...