Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde eens dat allochtonen beduidend minder vaak fietsen dan dan autochtonen, en dat deze trend niet spoedig zal veranderen. In Amsterdam lijkt de gemeente de oorlog verklaard te hebben aan scootterrijders – althans, zo ervaren ze dat vaak zelf. In deze verkeersvete zijn voor de oplettende kijker de contouren van een nieuwe klassenstrijd te ontwaren: scootertuig contra fiets-elite. Auke Kok ging voor ons op onderzoek, en stuitte op een weinig constructieve patstelling. U leest het deze week in Vrij Nederland.

Verhalen in het blad:

* Wat er mis gaat (en dreigt te gaan) bij 4-havo

* Beschouwing: 2015 dreigt het zoveelste dramatische jaar voor de PvdA te worden. Hoe nieuw zijn de problemen?

* Interview: Amira Yahyaoui(30) is de luis in de pels van de Tunesische grens

* Neurowetenschapper Jeroen Geurts over Multiple Scerose: ‘Ik heb goede hoop dat ik nog ga meemaken dat we de ziekte onder de knie krijgen’

* Hoe films ons voorbereiden op de...